[1]
I. Samborska, „Edukacja żywieniowa dziecka sześcioletniego – potrzeby i wyzwania”, KP, t. 2, nr 15, s. 153–165, grudz. 2020.