[1]
L. Szymczyk, „Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców”, KP, t. 2, nr 15, s. 183–205, grudz. 2020.