[1]
G. Godawa, „«Wymuszona, konieczna niedogodność» – zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w refleksji rodziców”, KP, t. 2, nr 15, s. 207–225, grudz. 2020.