[1]
J. Skibska, „Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań”, KP, t. 2, nr 15, s. 227–240, grudz. 2020.