[1]
A. Olechowska, „Uczeń w «okularach» Bronfenbrennera – wiedza nauczycieli na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy mikro- i mezosystemowej”, KP, t. 2, nr 15, s. 241–259, grudz. 2020.