[1]
K. Węsierska, M. Vanryckeghem, i A. Krawczyk, „Kompleksowa diagnoza jąkania u polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym – badania normalizacyjne i psychometryczne Baterii testów do oceny zachowań (BAB)”, KP, t. 2, nr 15, s. 261–276, grudz. 2020.