[1]
U. Szuścik, „Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej”, KP, t. 2, nr 15, s. 347–360, grudz. 2020.