[1]
A. Boguszewska, „Teatr w aspekcie literatury polecanej uczniom klas początkowych w Polsce Ludowej (1944–1953)”, KP, t. 2, nr 15, s. 417–434, grudz. 2020.