[1]
A. Tańska, „Nauczyciel surdopedagog-konstruktywista w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej”, KP, t. 2, nr 17, s. 27–45, grudz. 2021.