[1]
E. Piwowarska, „Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia”, KP, t. 2, nr 17, s. 147–158, grudz. 2021.