[1]
B. Cygan i B. Kurowska, „Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku”, KP, t. 2, nr 19, s. 77–90, grudz. 2022.