[1]
I. Gałuszka i A. Ochman, „Doświadczanie kryzysu przez rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”, KP, t. 2, nr 19, s. 123–137, grudz. 2022.