[1]
J. Magdalena Karapuda, „Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze”, KP, t. 1, nr 20, s. 73–83, wrz. 2023.