[1]
A. Zając, „Rozwój prenatalny, okołoporodowy i niemowlęcy a możliwość wystąpienia dysfunkcji przetwarzania sensorycznego – wypowiedzi matek”, KP, t. 1, nr 20, s. 115–131, wrz. 2023.