[1]
M. Szast i L. Morska, „Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe”, KP, t. 1, nr 20, s. 147–163, wrz. 2023.