[1]
K. Ferenz, „Uwrażliwienie dzieci na estetykę w kulturze codzienności ”, KP, t. 2, nr 5, grudz. 2015.