[1]
M. Miczka-Pajestka, i J. Lorenc, „Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty ”, KP, t. 2, nr 5, grudz. 2015.