Sukhenko, O. „Wspieranie Autonomii Ucznia: Samoocena W Doskonaleniu umiejętności Pisania W języku Angielskim”. Konteksty Pedagogiczne, T. 1, nr 12, wrzesień 2019, doi:10.19265/KP.2019.11253.