Skalski, S. „Skala Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 Dla Dzieci: Konstrukcja I wstępna Ocena właściwości Psychometrycznych”. Konteksty Pedagogiczne, T. 1, nr 12, czerwiec 2019, s. 191-03, doi:10.19265/KP.2019.112191.