Gajdzica, Z. „Zadania Dydaktyczne Jako Wskaźnik włączania Ucznia Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną W główny Nurt Pracy Lekcyjnej W Szkole ogólnodostępnej”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 49–59, doi:10.19265/kp.2019.21349.