Soroka, O., i S. Kalaur. „Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W środowisku Integracyjnej Instytucji Edukacyjnej”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 117–128, doi:10.19265/KP.2019.213117.