Fox, C., M. Barrera, L. Campos, i F. Reid-Metoyer. „Związek między Teoriami pośrednimi, wytrwałością I osiągnięciami Naukowymi U Dzieci W Wieku Szkolnym”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 129–143, doi:10.19265/KP.2019.213129.