Szafrańska, A. „Ocena Wsparcia społecznego Przez Matkę Dziecka Z zespołem Aspergera doświadczanego Przez Jego rodzinę. Studium Przypadku”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 161–175, doi:10.19265/KP.2019.213161.