Ciupińska, B. „Arteterapia W Zapobieganiu Wykluczeniu społecznemu W Opinii uczniów I Nauczycieli”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 177–189, doi:10.19265/KP.2019.213177.