Kujan, P. „Wybrane umiejętności uczestników postępowania Mediacyjnego W Sprawach Rodzinnych”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 13, grudzień 2019, s. 191–207, doi:10.19265/KP.2019.213191.