Karwowska, A., i G. Lorens. „Ocena Wykorzystania gestów ©GORA We Wsparciu Komunikacji językowej Dziecka Z Zaburzonym Rozwojem Mowy (perspektywa Terapeuty)”. Konteksty Pedagogiczne, T. 1, nr 14, czerwiec 2020, s. 125-39, doi:10.19265/kp.2020.1.14.247.