Zalewska-Bujak, M. „Uczniowskie Konsekwencje Ulegania Przez Nauczycieli Przemocy Symbolicznej”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 41-63, doi:10.19265/kp.2020.2.15.268.