Krauze-Sikorska, H., i J. Sikorska. „Zabawy Cyfrowe W Procesie Uczenia Się Dzieci W Wieku Przedszkolnym – Szanse I Wyzwania W kontekście Edukacji 4.0”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 121–136, doi:10.19265/kp.2020.2.15.273.