Skibska, J. „Nauczycielskie (pośrednie) Poznanie uczniów W młodszym Wieku Szkolnym. Komunikat Z Badań”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 227–240, doi:10.19265/kp.2020.2.15.279.