Olechowska, A. „Uczeń W «okularach» Bronfenbrennera – Wiedza Nauczycieli Na Temat uczniów Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Z Perspektywy Mikro- I Mezosystemowej”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 241–259, doi:10.19265/kp.2020.2.15.280.