Szuścik, U. „Grafika W kształceniu Dziecka W Pedagogice Wczesnoszkolnej”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 347–360, doi:10.19265/kp.2020.2.15.286.