Jędrzejowska, E. „Ruch W twórczości Rysunkowej Dzieci W Wieku Przedszkolnym I Wczesnoszkolnym”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 15, grudzień 2020, s. 361–385, doi:10.19265/kp.2020.2.15.287.