Tańska, A. „Nauczyciel Surdopedagog-Konstruktywista W Wirtualnej rzeczywistości Edukacyjnej”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 17, grudzień 2021, s. 27-45, doi:10.19265/kp.2021.2.17.317.