Piwowarska, E. „Przygotowanie Do Zawodu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej W kontekście Uzdolnień I umiejętności Graficznego Ukazywania Brył – Wybrane Zagadnienia”. Konteksty Pedagogiczne, T. 2, nr 17, grudzień 2021, s. 147–158, doi:10.19265/kp.2021.2.17.325.