Cygan, B., i B. Kurowska. „Zaburzenia Modulacji Sensorycznej U osób Ze Spektrum Autyzmu, W Tym Z zespołem Aspergera. Studium Przypadku”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 19, grudzień 2022, s. 77-90, doi:10.19265/kp.2022.2.19.361.