Gałuszka, I., i A. Ochman. „Doświadczanie Kryzysu Przez rodziców Dziecka Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 19, grudzień 2022, s. 123-37, doi:10.19265/kp.2022.2.19.364.