Chęcińska, U. „Od Korczaka Do Kulmowej. Dziecko I język. Prolegomena”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 11-21, doi:10.19265/kp.2023.1.20.369.