Makarewicz, M. „Budowanie Pozytywnego Obrazu Siebie Przez Rozwijanie Kompetencji językowych uczniów W młodszym Wieku Szkolnym”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 39-59, doi:10.19265/kp.2023.1.20.371.