Buława-Halasz, J. „Kompetencje Komunikacyjne Dziecka Ze Spektrum Autyzmu”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 61-72, doi:10.19265/kp.2023.1.20.372.