Magdalena Karapuda, J. „Nauczycielski Profesjolekt Stosowany Przy formułowaniu Ocen Opisowych Zachowania Na świadectwach Szkolnych. Badanie Rozpoznawcze”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 73–83, doi:10.19265/kp.2023.1.20.373.