Zając, A. „Rozwój Prenatalny, okołoporodowy I niemowlęcy a możliwość wystąpienia Dysfunkcji Przetwarzania Sensorycznego – Wypowiedzi Matek”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 115–131, doi:10.19265/kp.2023.1.20.376.