Gierlak, W., i T. Warchoł. „Aktywizacja uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej Z Wykorzystaniem Mat Do Kodowania”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 133–145, doi:10.19265/kp.2023.1.20.377.