Szast, M., i L. Morska. „Mikrozarządzanie Czy makrozarządzanie? Procedury Diagnostyczne stylów zarządzania W Wybranych placówkach oświatowych – Badanie pilotażowe”. Konteksty Pedagogiczne, t. 1, nr 20, wrzesień 2023, s. 147–163, doi:10.19265/kp.2023.1.20.378.