Miczka-Pajestka, M., i J. Lorenc. „Elementy doświadczenia Estetycznego a odbiór dzieła Muzycznego. Wybrane Aspekty”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 5, grudzień 2015, doi:10.19265/kp.2015.2.5.88.