Ksenicz, O. „Charakterystyczne przykłady Nurtu Sielsko-Sentymentalnego W Polskiej Liryce Wokalnej Pierwszej połowy XIX Wieku W kontekście możliwości Ich Wykorzystania Na Wczesnym Etapie Pedagogiki Wokalnej”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 5, grudzień 2015, doi:10.19265/kp.2015.2.5.94.