Górniok-Naglik, A. „Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej I Zbigniewa Nowaka Muzyczne Animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, Rozumienie Muzyki Przez Dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014)”. Konteksty Pedagogiczne, t. 2, nr 5, grudzień 2015, doi:10.19265/kp.2015.2.5.97.