Skalski, Sebastian. „Skala Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 Dla Dzieci: Konstrukcja I wstępna Ocena właściwości Psychometrycznych”. Konteksty Pedagogiczne 1, no. 12 (wrzesień 11, 2019). Udostępniono grudzień 10, 2019. https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/188.