Gałuszka, Izabella, i Agnieszka Ochman. „Doświadczanie Kryzysu Przez rodziców Dziecka Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Konteksty Pedagogiczne 2, no. 19 (grudzień 30, 2022): 123–137. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/364.