1.
Gajdzica Z. Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej. KP [Internet]. 10 grudzień 2019 [cytowane 28 maj 2020];2(13):49–59. Dostępne na: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/210