Punktacja MNISW

mnisw-logo6.png

czasopismo jest punktowane przez MNISW (20 pkt.)